YURT DIŞI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Kliniğimizde kuduz titrasyon testi için kan örneği alınarak Türkiye’de yetkili tek kurum olan Etlik laboratuvarına gönderilmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerine seyahat edeceklerin beraberinde götürecekleri pet hayvanlarında ( köpek, kedi gibi ) kuduz antikorlarının titre tayini ( RFFIT ile ) ETLİK Laboratuvarı tarafından yapılmaktadır
ve verilen raporlar Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilmektedir.
Herhangi bir yasal işlem gereken durumlarda bu test uygulanmaktadır.